De werkzame stof in veel medicijnen in de moderne geneeskunde stamt oorspronkelijk uit planten, bijvoorbeeld: Digoxinecodeïneaspirine, colchicinemorfinevincristinetaxol en yohimbine. Soms wordt de stof intussen in het laboratorium geproduceerd. Sommige stoffen zijn scheikundige afgeleiden van plantaardige stoffen. 

De geneeskunde onderwezen aan de universiteiten zette een aantal traditie voort, maar richtte zich voor de verklaring der verschijnselen hoe langer hoe eenzijdiger op de stof, die zij met steeds verbeterde instrumenten verder en verder ontleedde. In plaatst van omhoog te zien naar de natuur en de hemelse machten als vormgevers, onderzocht en demonteerde men stoffelijke verschijningsvorm in de laboratoria.  Zo ging men in een vanouds bekend geneeskruid zoeken naar de  werkzame stof en vond daarbij onder meer de zogenaamde alkaloïden, die men er uit kon halen en tot (regulier) medicijn verwerken. De wetenschap van de geneesmiddelen heet farmacie.

"Trekt men thee van een plant in haar geheel, dan is de werking altijd goed en ongevaarlijk"

Het voorschrijven van geneesmiddelen wordt ook wel farmacotherapie of geneesmiddelentherapie genoemd. Veel geneesmiddelen hebben een plantaardige, dierlijke of andere biologische oorsprong zoals respectievelijk de alkaloïden, bepaalde insulines of penicillinen, maar de meeste worden tegenwoordig synthetisch gemaakt en hier zit nu veelal het probleem. Daarmee verbrak men de natuurlijke harmonie van de plant, waarin steeds het ene bestandsdeel het andere in balans houdt. Hierdoor de mens met een farmacie geneesmiddel ook hinder kan ondervinden van vervelende bijwerking en die schadelijk kan zijn.  Ook is de kans groot dat je er nooit meer vanaf komt, omdat het in vele gevallen NIET geneest, de oorzaak van de klacht onderdrukt. Veel meer dan met een natuurlijk of homeopathisch geneesmiddellen! Deze zullen nauwelijks tot geen bijwerkingen hebben en je hoeft ze in vele gevallen niet je hele leven blijven innemen! Zwitserland omarmt inmiddels weer de complementaire geneeskunde, maar ook in Duitse ziekenhuizen wordt homeopathie weer ingezet. We moeten ons realiseren dat door de synthetiseren van onze medicatie en aarde en ons bewustzijn, te veel negatieve bijwerkingen in ons lichaam-geest-zielssysteem aanwezig zijn, die op korte of langer termijn gevolgen voor onze gezondheid zal hebben..

Voorbeeld: Trekt men thee van een plant in haar geheel, dan is de werking altijd goed en ongevaarlijk, op de heel enkele gevallen na van de planten, die over de hele linie te sterk, te intens zijn voor de mens en dier. Neemt men echter een deel uit de plant, dan wordt het gebruik ervan riskant voor de mens. Dit geldt voor voedingsgenot en geneesmiddelen uit het plantenrijk.. Bijvoorbeeld: kauwt men op een stuk suikerriet, dan is dat goed voedsel; maar onttrekt men er in de fabriek alle mineralen aan die niet zoet smaken, dan is de geraffineerde kristalsuiker die men overhoudt, schadelijk voor de mens als voedsel, omdat ze dan in het menselijk organisme, de mineralen waarmee zij zich van nature verbindt daardoor aan onttrekt.

Drink men aftreksel van de hele koffieboon, dus de zogenaamde Turkse koffie, die gekookt is, niet gefilterd en met het drab in het kopje, dan kan ze niet veel kwaad doen. Maar filtreert men de koffie, zodat een deel er aan wordt onttrokken, dan is de drank een vergif.

De homeopathische en de zogenaamde spagyrische geneesmiddelen zijn goed; de beste fabrieken daarvan vinden we tegenwoordig in Duitsland. Het zijn dan meestal complexmiddelen, dus harmonische samenstellingen uit verschillende kruiden. Het gaat bij het genezen niet om de directe werking  (daar zit ook het menselijke probleem) van het  losgemaakte –ine. Het gaat om de trillingsovereenstemming tussen de harmonie van de gehele plant en het organisme van de gehele mens. 

Nog een prachtig voorbeeld., in Ayurvedische (geneeskunst)landen komt relatief weinig kanker voor, het gebruik van Kurkuma is er heel hoog. Kurkuma zou kunnen bijdragen bij kanker of zelfs genezen. Nu is er onderzoek gedaan naar deze wortel door het Eurasmus. Helaas nog met weinig resultaat, dit komt omdat ze niet het kruid op zijn natuurlijke wijze gebruiken, maar het synthetisch maken. Het uiteindelijke resultaat is dan anders. omdat het menselijk lichaam het middel zo niet erkend. Dit werd ook beaamd, door de oncoloog (jonge arts) van mijn zus die in 2019 slokdarmkanker kreeg. We blijven als mens nog steeds onderdeel van de natuur. De natuur zelf, oordeelt niet, maar het werkt wel met consequenties! 

Een arts die iets over stralingskrachten weet van een kruid, kan b.ijv. zeggen; "zet maar naast het bed, dat desinfecteert!" Maar als een apotheker tot een klant zegt: ,,maar dit medicijn is ook van een plant gemaakt”, wil dat dus niet zeggen, dat het een harmonische middel is. Daar ligt dus echt wel een verschil.

En de kweker van geneeskruiden voor de farmaceutische industrie, weet wel dat hij zijn kruiden, elk op de voor dat kruid passende tijd, moet oogsten, dat het oogsten op het juiste tijdstip, de geneeskrachtige stof het groots en meest actief is, maar verder..........

Maar voor alles geldt, dus ook in de complementaire geneeskunde, ga er verantwoord mee om, weet wat je neemt en laat je goed informeren! Zie ook pillen bedrog.