De kruidengeneeskunde, die in verreweg de langste tijd van het menselijk bestaan als enige over de middelen tegen een groot aantal kwalen beschikte. Zal gedurende een grote prehistorische periode tot ontwikkeling zijn gekomen.  Het zullen vooral de kruidenvrouwen, die in de late middeleeuwen tot heksen gedemoniseerde “wijze vrouwe”, zijn geweest die de kennis van de toepassing van deze kruiden bezaten.

We lazen al eerde op deze website, dat de planten die voor heidenen heilig waren, door de kerk verduiveld zijn. Heksen/kruidenvrouwen als demonische wezens, zijn een uitvinding van de geestelijkheid, niet bedacht door het volk: als een religie niet uitgeroeid kon worden, werden de opvattingen ervan in het demonische veranderd.

Dat is helaas nu nog steeds zo onder (streng) gelovigen, maar er is een nieuwe groep bijgekomen, o.a. “De vereniging tegen de kwakzalverij”, die zelf op demonische wijze tot bij onze regering/overheid/ ministers van VWS, weten  door te dringen, hoe gevaarlijk de complementaire weg kan zijn. Zo het ook voor elkaar gekregen dat op homeopathische middelen, niet meer vermeld mag staan waarvoor het dient. 

Daarmee gaat deze vereniging zonder enig respect voorbij aan de oude geneeskunde geschonken door moeder natuur. Voorbij aan onze/hun voorouders, voorbij aan de kenniservaring van toen. Hiermee wordt al het goeds uit moeder natuur wederom aan banden gelegd, door een vereniging die geen ontzag heeft voor de kennis uit het verleden, niets meer begrijpt van wat de natuur ons aanbied. Verreweg staan zij en vele met ons zeer ver verwijderd van moeder natuur en hun voorouders. 

 

Zonder verleden geen heden.

De mensheid is al snel het verleden vergeten. De mensheid lijkt niet te willen veranderen, ja we zijn goed in alles willen veranderen, maar leren we wel van de lessen uit het verleden? 


Aan de oppervlakte lijken we anders, we ontwikkelen ons, we bedenken nieuwe regels, nieuwe levensstandaard. Elke (nieuwe) generatie omarmt het nieuwe en schaft het oude af. We weten namelijk niet eens meer hoe we uit steen een gereedschap (werktuig) kunnen maken. Oude ambachten die verloren gaan. En ook hoe we ons konden genezen vanuit de natuur, dat we een zelfgenezend vermogen hebben, zijn we allang vergeten en dat het medicijn in de natuur ligt, al helemaal. We dwalen steeds verder en verder af van de onze natuurlijke bron. Met gevolgen dat we zieker zijn dan ooit, waar de mens vroeger stierf aan infecties, sterven we nu aan welvaartsziektes, door o.a. uitputting van het lichaam. Verenigingen zoals, 'de vereniging tegen kwakzalverij', doen de complementaire geneeskunde ook de das om. Het zijn vaak mensen die (ook) het verleden zijn vergeten. Zij weigeren uit hun wetenschappelijke brein te komen.

Door de evolutie-revolutie in het menselijk denken, dat zorgde voor een toenemende complexiteit van vakmanschap, kwam ook de macht en de honger naar geld van de mens, de alsmaar draaiende economie boven aan te staan ten kostte van de natuur en het verleden. Schijnbaar hebben we daar niks van geleerd, onze innovatie is onze ondergang aan het worden. De mens is boven de voedselketen gaan staan en als we het tij niet keren, heeft dat drastische gevolgen, voor  mens, dier, fauna en de aarde waar we op leven.

 

We vinden onszelf heel verstandig en beschaafd. 

Ogenschijnlijk hebben we niets meer te maken met de mensen die voor ons leefden.
Maar achter die jas van vlees, klopt nog steeds hetzelfde menselijke hart van vroeger; hebzucht, machtswellust, angst voor de dood, die emotie veranderen niet. Maar ook, liefde, moed, menselijkheid, je leven offeren voor waar je in gelooft, zal dat ooit anders worden?

Men mag best sceptisch zijn, maar zij die vergeten zijn waar de oer wortels liggen, wat de natuur überhaupt aan geneeskracht brengt, kunnen beter terug duiken in het verleden .

De kennis van toen, werd deels overgenomen in de regulieren wereld. Mede door de vooruitgang, wetenschap en techniek. De reguliere wereld wist hier handig gebruik van te kunnen maken, om het medicijn wat de natuur ons bracht om te zetten in een synthetische middel, wat dan ineens niet meer zo veilig en geschikt is voor het menselijk lichaam. Door de afkeer van de oude geneeskunde en het steeds meer toe nemen van de moderne geneeskunde, werd de oude geneeskunde meer en meer onbekend, hierdoor onbemind. Er stond er een nieuwe groep sceptische op tegen kwakzalverij., die ook een bijzondere visie erop na houden op die leefstijl goeroes.

Eerde beschreef ik al op deze website, dat er meer slachtoffers vallen in de reguliere wereld, ook door kwakzalvers, zullen we maar zeggen! Dan hoeven we maar te denken aan de omstreden Neuroloog Steur, veel gaat de doofpot in.

Onze zorg, biedt allang die zorg niet meer, die nodig acht te zijn, omdat onze reguliere zorgwereld een marktwerking is geworden. Waarin farmaceutica’s en zorgverzekeraars, als marktkoop lieden onderhandelen, op de stoel van een arts gaan zitten en bepalen welk medicijn of behandeling vergoed gaat worden. Kortom jouw gezondheid ligt in hun handen! Daar moet de vereniging tegen kwakzalverij, tegen optreden, dat is pas kwakzalverij! Denk ook aan de pillen bedrog!

Maar jouw weg naar een complementaire geneeswijze, ligt ook in de handen van verenigingen, zoals "de vereniging tegen kwakzalverij", deze weg, staan zij in de weg! Wij worden in onze eigen (vrije) keuze door ondoordachte opvattingen van anderen, aan banden gelegd van onze vrijheid naar een keuze om op een andere wijze behandeld te worden. En daarmee ook de therapeuten en artsen die deze manier van genezing (weer) toe passen! Kortom het wordt deze artsen/therapeuten onmogelijk gemaakt hun werk naar behoren te kunnen uitoefenen.

Echter, de reguliere weg bied met zijn voortvarendheid en vooruitstrevendheid veel uitkomst. Dan hoeven we maar te denken aan hart operatie die het mogelijk maken je leven te verlengen (mits het goed gaat). Maar het is niet altijd een uitweg naar een genezing, we krijgen dan te horen "hier moet u mee leren leven" dan kan een complementaire weg daarin wellicht meer uitkomst bieden.

Regulier en de oude geneeskunde, kunnen als een Yin & Yang voor de mensheid dienen, kunnen zo veel meer betekenen voor het welzijn van de mens, als ze vleugel aan vleugel gaan vliegen. Alleen moet de mensheid in de reguliere wereld zijn ego en marktwerking in winst uitschakelen. En een vereniging zoals de vereniging tegen kwakzalverij, moet eens ophouden met deze heksenjacht, zij zijn het die aan banden moeten worden gelegd! Zij die letterlijk vast geworteld zitten in hun eigen kast!

En Ministers van volksgezondheid die deze post in de regering hebben, zouden zich ook wat meer moeten verdiepen waar de oerwortels zich bevinden! Neem een voorbeeld aan de regering van Zwitserland en lees ook Zwitserland erkend homeopathie van 7 april 2016.