Mens en natuur komen steeds meer onder druk te staan en putten beiden uit hun reserves. Mens en natuur bevinden zich in een belastende kringloop van schadelijke stoffen en belastende prikkels, denk hierbij aan: licht, geluid, geur, straling (wifi, g5), fabrieksvoeding en stress (hoog metalbool). De natuur heeft ons altijd voorzien van een breed scala aan voedingstoffen. Milieuvervuiling, industriële landbouwmethoden, vervoer, bewerkings- en bereidingsmethoden zorgen voor het teruglopen van deze krachtige voedingsbron.


Er is voedende voedsel genoeg om geen gebreksziekten te ontwikkelen, maar te weinig goede kwaliteit om er optimaal mee te functioneren. Een nieuwe voedende voedingsaanpak, brengt u weer in beweging en kan er aan bijdragen, dat gebreksziekte uitblijft of verminderd, zelfs kan verdwijnen.

Je leefstijl permanent aanpakken klik hier .