Er zijn aanwijzingen dat de oude Grieken zich al met ' homeopathie' bezighielden Hippocrates (440 v.C.)  De nu bekende homeopathie is afkomstig van de Duitse arts Samuel Hahnemann (1755-1843). Hij was niet tevreden met de gangbare therapieën van de 18e eeuw en ging op zoek naar een geneesmethode, waarmee hij zieken zonder pijn, kon genezen.


Evenals zijn grote voorgangers Hippocrates (440 v.C.) en Paracelsus, een Zwitserse arts, filosoof en gnosticus. Theophrastus van Hohenheim (1493-1541), de officiële naam van Paracelsus, concludeerde ook Hahnemann uit zijn waarnemingen, dat het menselijke organisme gewoonlijk het vermogen bezit zichzelf te genezen. Hij zag er meer in om ziekteverschijnselen niet te onderdrukken, maar het organisme te stimuleren, zodat het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt ondersteund.

"Similia similibus curentur" - Het gelijkende worden door het gelijkende genezen! Zo werd het principe van de homeopathie in 1796 geformuleerd.  Het betekent dus, dat een stof die bij gezonde mensen bepaalde ziekteverschijnselen veroorzaakt, een ziekte zou kunnen genezen, die aan dezelfde of gelijksoortige symptomen lijdt. Hahnemann heeft dit door zijn beroemde zelftest met kinabast ondervonden. Kinabast is nu nog een gangbaar middel, tegen malaria.

Hahnemann  onderzocht in de loop der jaren samen met zijn volgelingen, de uitwerking van de meest uiteenlopende plantensoorten, dierlijke bestanddelen en mineralen op gezonden proefpersonen. Ze ondergingen de zogenoemde geneesmiddelenproeven. Elk symptoom dat tot ontwikkeling kwam, werd zorgvuldig beschreven. Als er gelijke of soortgelijke symptomen bij een zieke optraden, dan werd daarbij een passende geneesmiddel gegeven. Hiermee behaalde Hahnemann voor die tijd sensationele resultaten. 

Tijdens de Centraal-Europees tyfusepidemie van 1813, behandelde hij 183 tyfuspatiënten en slechts 1 van hen stierf. Dat is 0,6 procent! Van de conventioneel behandelde patiënten stierf meer dan de helft.

Als u dit leest, geeft u dit nu niet te denken? Wat moet er dan nu nog bewezen worden? Waarom wordt dit tegengewerkt door bijv., een vereniging zoals die tegen de kwakzalverij? Wie het verleden vergeet, is gedoemd haar te herhalen! 

 

Bron deels samengevat uit : Handboek homeopathische reisapotheek.

Verkrijgbaar bij de Koninklijke vereniging homeopathie Nederland, klik hier.
Ook al staat het niet meer om de verpakking van een homeopathisch middel. In dit handige boekje vindt u de meeste gangbare klachten omschreven met het daarvoor bestemde geneesmiddel. Veiliger kan het niet!