Wat weten we er eigenlijk nog van, van de oude religie en oude geneeskunde? Hoe komt het dat we zo ver van de natuur zijn verwijderd? Wat weten we nog over de kruiden en planten en hun geneeskracht? 

 

Planten zijn sinds onheuglijke tijden direct of indirect onontbeerlijk voedsel geweest. Alleen planten kunnen van kooldioxide uit de lucht en het water uit de grond suiker en zetmeel maken als de zon schijnt, de energiedragers die wij nodig hebben. Planten maken ook stoffen; sommige daarvan kunnen we eten: vitamine en mineralen, andere dienen als geneesmiddelen 'de echte geneeskrachtige kruiden'.

 

We kennen de heilzame werking van talloze planten, omdat we over duizenden jaren ervaring beschikken. Al in het stenen tijdperk, gebruikte de mens kruiden en wortels, zoals vondsten in paalwoningen bij het bodemeer aangetoond hebben.  Ook in de eredienst van vele volkeren speelden kruiden een grote rol- zoals de maretak bij de Kelten. Andere kruiden werden als Goden vereerd; knoflook in het oude Egypte en ginseng in Korea en in het Chineesrijk van het midden.

 

De ervaring werden eerst mondeling doorgegeven. Later werden ze op schrift gesteld en zo voor het nageslacht bewaard. De oudste receptenboeken die we kennen zijn van voor Christus en komen uit Egypte, Babylonië en India. Heel lang waren de geneeskrachtige kruiden de belangrijkste pijlers van de artsen: pas bij de triomfantelijke opmars van de natuurwetenschap in de 19e en 20e eeuw geraakte ze in de vergetelheid. Bron boek geneeskrachtige-kruidenboek.

 

Bron samengevat uit het boek  "Lexicon der Geneeskruiden", door Mellie Uyldert

Mellie bracht vele boeken uit die vandaag de dag weer kunnen gaan gelden, meer mensen keren terug naar de basis. 

Boeken van Mellie

De taal der kruiden, mondjesmaat met plezier te lezen. En dan toch maar een lijstje met wat boeken, die ik zelf min of meer mondjesmaat gelezen heb

 • De Taal der Kruiden
 • Verborgen krachten der edelstenen
 • Wezen en Krachten der Metalen
 • Sterren, mensen, kruiden (2005)
 • Kruiden in de keuken
 • Lexicon der Geneeskruiden
 • Genees Uzelf
 • Verborgen Wijsheid van het Sprookje
 • Plantenzielen
 • Het Levensritme
 • Aarde's Levend Lichaam
 • Astrologie: Medische Astrologie